O nás


Společnost Ing.Nosek s.r.o. byla založena koncem roku 1996 a do obchodního rejstříku byla zapsána 20.11.1996, a to s cílem vybudovat společnost zajišťující dopravu dřevní hmoty a dále obchodní činnost zaměřenou na nákup a prodej dřeva.


Společnost rozšířila v posledních letech svoji činnost o služby prováděné v lesnictví, tedy lesnictví-pěstební činnost, těžbu, lesní dopravu a služby v myslivosti.

V roce 2007 získala společnost licenci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově dřeva a k zalesňování, do oběhu.

Cílem společnosti je dále rozšiřovat paletu služeb pro naše obchodní partnery, což vede k postupnému nákupu dalších odvozních souprav - nyní společnost vlastní 7 odvozních souprav, z toho 5 odvozních souprav TATRA, 1 odvozní soupravu SCANIA a 1 odvozní soupravu VOLVO.

Vedení společnosti také průběžně doplňuje personální zdroje pro vlastní činnost. V současné době investuje do výcviku řízení oblasti QMS a EMS. Společnost prokázala shodu procesu spotřebitelského řetězce dříví s požadavky CFCS 1004:2006 v oblasti lesnictví a těžby dřeva SKP 02.02. Pro systém managementu dle EN ISO 14001:2004 a EN ISO 9001:2000 má společnost zaveden systém environmentálního managementu v souladu s výše uvedenými normami pro obor platnosti Lesnictví a těžba dřeva, vč. přepravy vytěžené dřevní hmoty k zákazníkovi, integrované do jednoho funkčně provázaného celku(IMS).

Požadavky zákazníka jsou na prvním místě zájmu společnosti, veškerá podnikatelská činnost včetně záměrů vedení společnosti jsou zákaznicky orientované. U společnosti nebyla doposud vyřizována žádná reklamace a reference zákazníků jsou velmi příznivé. Společnost každým rokem zvyšuje objem svých činností a produkce. Tuto skutečnost dokresluje i fakt, že firma má vlastní stabilní zákaznickou základnu, která se rok od roku rozšiřuje. Převážnou většinu příjmů společnost investuje do vybavení úseku výroby a odborného výcviku zaměstnanců.